Општ опис

Електронски дневник (Е-Дневник) е проект на Министерството за Образование и Наука (МОН) кој има цел да ја подобри комуникацијата помеѓу наставниците и родителите, да овозможи брз и едноставен увид на информациите од дневникот од страна на наставниците во училиштето, да овозможи централизирани и брзи статистички анализи од МОН и останати државни институции итн.

Следете нѐ на FacebookАрхива


Соопштение за сите наставници

Објавено на 4 јуни, 2015 во Новости - Нема коментари

Почитувани наставници,

Ве известуваме дека во Електронскиот Дневник на страната за внесување на изостаноци – Преглед на изостаноци се имплементирани две нови функционалности.

Првата функционалност е за внесување забелешка за оддржаните часови без внесување на изостанок такашто секој наставник може да внесе забелешка само за неговиот час. Со имплементирањето на оваа функционалност се овозможува внесување на податокот за недисциплина на час за одреден ученик, без притоа да мора ученикот да биде запишан како отсутен.

zabeleska_za_casot

Другата функционалност е можноста за внесување на изостанок без тип (оправдан/неоправдан) од страна на предметните наставници во паралелката. Секој предметен наставник може да внесе изостанок без тип за ученикот кој не е присутен на неговиот час со притискање на копчето Внеси отсутен, селектирање на отсутните ученици и зачувување на истите преку копчето Зачувај без тип. Внесените изостаноци без тип се обележани со жолта боја.

zacuvaj_bez_tip

Класниот раководител на паралелката може да ги регулира изостаноците со притискање на внесениот изостанок и селектирање на копчето Зачувај оправдан или Зачувај неоправдан од прикажаниот дијалог прозорец.

bez_tip_klasen

Напишете коментар