Општ опис

Електронски дневник (Е-Дневник) е проект на Министерството за Образование и Наука (МОН) кој има цел да ја подобри комуникацијата помеѓу наставниците и родителите, да овозможи брз и едноставен увид на информациите од дневникот од страна на наставниците во училиштето, да овозможи централизирани и брзи статистички анализи од МОН и останати државни институции итн.

Следете нѐ на FacebookАрхива


Префрлување на изостаноци за ученици

Објавено на 9 јануари, 2014 во Новости - Нема коментари

Почитувани класни раководители,

Ве известуваме дека во страната Оцени и Поведение од Е-Дневникот е имплементирана нова функционалност за внесување на изостаноци за учениците.

Доколку во текот на учебната година дојде до префрлување на некој ученик од едно училиште во друго, или од една паралелка во друга тогаш класниот раководител, на новата паралелка на ученикот, треба да го внесе бројот на изостаноци кои новиот ученик ги има добиено во претходното училиште/паралелка.

Со притискање на копчето Додади класниот има можност да внесе број на оправдани и неоправдани изостаноци за I и II полугодие.

prefrleni_izosprefrli_dialog

Внесените изостаноци за ученикот се прикажуваат веднаш до бројот на изостаноци внесени за ученикот во новата паралелка.

Со притискање на копчето Избриши веќе внесените префрлени изостаноци за ученикот се отстрануваат.

prefrli_izbrisi

Префрлените изостаноци се прикажуваат и во страната Податоци за учениците / Преглед на изостаноците веднаш до прегледот на изостаноци за ученикот по месеци.

pref_izos

Овие изостаноци исто така автоматски влегуваат и во статистичките прегледи на паралелката за крај на прво полугодие и крај на година, како и во вкупниот број на изостаноци за ученикот внесени во свидетелството.

Со почит,
Тим за корисничка поддршка на Е-Дневник

Напишете коментар