Përshkrimi i projektit

Ditari elektronik ( E-Ditari ) është projekt i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH) i cili ka për qëllim të përmirësojë komunikimin ndërmjet mësimdhënësit dhe prindërve, të mundësojë shqyrtim të shpejtë dhe të thjeshtë të informacioneve nga ditarët nga ana e arsimtarëve në shkollë, të mundësojë analiza statistikore të shpejta dhe të centralizuara nga MASH -i dhe nga institucionet tjera shtetërore.

Следете нѐ на FacebookАрхива


(AL) Lajmërim – Shtator 2012

Објавено на 26 September, 2012 во Новости - Нема коментари

Të nderuar,
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ju njofton se planet mësimore për arsimin fillor, gjimnaz, arsimin e mesëm për muzikë dhe art në EMIS sistemin janë transferuar në vitin e ri shkollor.
Për funksionimin e suksesshëm të sistemit si dhe Ditarit Elektronik është e nevojshme që të bëhet futja e të dhënave në vazhdim nga ana e çdo shkolle:

  • Futja (shpërndarja) e mësimdhënësve në planet e reja shkollore – kompetent administratori i shkollës
  • Futja ( shpërndarja) e mësimdhënësve në paralele- kompetent administratori shkollorë
  • Kontrollimi dhe rregullimi i të dhënave për nxënësit e transferuar dhe definimi themelor i vetë paraleleve – kompetent administratori i shkollës
  • Futja e të dhënave për nxënësit prej klasës së parë – kompetent administratori i shkollës
  • Krijimi i të dhënave për paralelet për klasën e parë / viti i parë arsimi i mesëm – kompetent administratori i shkollës
  • Bartja e lëndëve sipas nxënësve- – kompetent administratori shkollorë
  • Futja e të dhënave për aktivitetet shkollore për vitin e ri shkollorë – kompetent administratori i shkollës

Ju falemnderit dhe ju lutemi përsëri na kontaktoni nëse hasni në ndonjë problem ose nëse keni ndonjë ide për përmirësimin e E-Ditarit.