Општ опис

Електронски дневник (Е-Дневник) е проект на Министерството за Образование и Наука (МОН) кој има цел да ја подобри комуникацијата помеѓу наставниците и родителите, да овозможи брз и едноставен увид на информациите од дневникот од страна на наставниците во училиштето, да овозможи централизирани и брзи статистички анализи од МОН и останати државни институции итн.

Следете нѐ на FacebookАрхива


Услугата СМС известување од Е-Дневник е пуштена во употреба

Објавено на 27 декември, 2011 во Новости - 3 коментари

Почитувани,
Ве известуваме дека услугата СМС известување од Електронски Дневник е активна.
СМС известувањето ги опфаќа родителите и наставниците корисници на Електронскиот Дневник, и е комплетно бесплатна.

СМС услугата на родителот му овозможува преку СМС порака да добие информации на мобилен телефон за изостаноци, оцени и одржани часови на ученикот.
За родителите овие известувања ќе бидат испраќани секоја недела како неделни извештаи.

СМС услугата на наставникот му овозможува преку СМС порака да добие информации од Електронскиот Дневник на мобилен телефон.

Ве молиме проследете го упатството во продолжение за да ја активиратe услугата.

1.Како да ја активирам услугата СМС известување од Е-Дневник?(наствник)
2.Како да овозможам СМС известување од Е-Дневник на родителите на учениците од мојата паралелка? (класен раководител)
3.Како да ја активирам услугата СМС известување Е-Дневник? (родител)

1.Како да ја активирам услугата СМС известување од Е-Дневник?(наствник)

Од паѓачкото мени ПОДАТОЦИ избереaте ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ. Внесете го вашиот мобилен телефонски број и кликни зачувај. Потоа активирајте ја услугата ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СМС и кликни зачувај. Внимавај мобилниот број да биде од формат Yxxxxxx, каде Y е една од цифрите: (0,1,2,5,6,7,8) , а x е било која цифра (0 -9). На крај кликнете зачувај.

2. Како да овозможам СМС известување од Е-Дневник на родителите на учениците од мојата паралелка? (класен раководител)

Од паѓачкото мени РОДИТЕЛИ изберете ја паралелката на која сте класен раководител. За да внесете родител на соодветниот ученик кликнете ПРОМЕНИ во редицата на ученикот. Внесете го неговото име и презиме. Потоа кликнете на Промени Телефонски Број , внесете го мобилниот број на родителот и кликни зачувај. Внимавај мобилниот број да биде од формат Yxxxxxx, каде Y е една од цифрите: (0,1,2,5,6,7,8) ,а x е било која цифра (0 -9).

3.Како да ја активирам услугата СМС известување Е-Дневник? (родител)

Оваа опција е активна само на родителите кои веќе се имаат најавено на Е-Дневник. Доколку сеуште немате корисничко име и лозинка, побарајте од класниот роководител на вашето дете да ви креира кориснички информации. Откако ќе се најавите како родител во Е-Дневник, во горниот десен агол каде што е вашето корисничко име кликнете на “Најавени сте како:”. Ќе ви се отвори прозорецот со вашите лични податоци. Внесете го вашиот мобилен телефонски број и кликни зачувај. Потоа активирајте ја услугата ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СМС и кликни зачувај. Внимавај мобилниот број да биде од формат Yxxxxxx, каде Y е една од цифрите: (0,1,2,5,6,7,8), а x е било која цифра (0 -9).

“ООУ Ванчо Прќе”-Делчево меѓу првите во имплементација на апликацијата “Е-дневник”

Објавено на 9 декември, 2011 во Новости - 3 коментари

Презентација

По темелни подготовки од страна на администраторите во Основното општинско училиште Ванчо Прќе од Делчево, во соработка со одговорните лица во Министерството за образование и наука на Република Македонија, започна користењето на електронската апликација Е-дневник.

На јавна презентација пред вработените и родителите чии што деца учат во ова основно училиште, од страна на директорот на училиштето, беше презентиран начинот на користење на оваа апликација, како и поволностите кои истата ги овозможува. Користењето на оваа електронска алатка за наставниците во училиштето е задолжителна, паралелно со веќе воспоставениот класичен начин на водење на дневник во рамки на воспитно образовниот процес за учениците. Користењето на оваа алатка е овозможено преку интернет комуникација, така што нема никакви ограничувања од каде физички ќе се пристапи кон апликацијата, со користење на интернет врска.

Родитетелите на учениците потребно е да достават стандардна е-мејл адреса на класните раководители во чие што одделение учи нивното дете, по што администраторот ќе креира кориснички податоци за соодветниот родител, и истите ќе му ги достави на родителот. Потоа родителот со овие кориснички податоци ќе може да се најави на системот, и да ги следи секојдневно постигнувањата на неговото дете. Оценките или пак изостаноците кои се направени во даден момент, наставникот е должен веднаш да ги внесе во системот, и автоматски овие податоци се достапни на увид на родителите преку оваа апликација.  Дискрецијата и личните податоци се целосно обезбедени, од страна на апликацијата, така што родителите можат да ги видат податоците единствено само за нивните деца.

slika2

Со имплементацијата на оваа електронска алатка во голема мерка се подобрува квалитетот и ажурноста на образовниот процес, при што комуникацијата на релација училште т.е. наставник-родител е на највисоко можно ниво, што сепак не ја елиминира можноста за класични контакти помеѓу овие два фактори, се со цел за подобро и поквалитетно образование за учениците.