Përshkrimi i projektit

Ditari elektronik ( E-Ditari ) është projekt i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH) i cili ka për qëllim të përmirësojë komunikimin ndërmjet mësimdhënësit dhe prindërve, të mundësojë shqyrtim të shpejtë dhe të thjeshtë të informacioneve nga ditarët nga ana e arsimtarëve në shkollë, të mundësojë analiza statistikore të shpejta dhe të centralizuara nga MASH -i dhe nga institucionet tjera shtetërore.

Следете нѐ на FacebookАрхива


Нова учебна година 2011/2012

Објавено на 5 September, 2011 во Новости - 1 коментар

Со цел да отпочнете со користење на Е-Дневникот во новата учебна 2011/2012 година, потребно е да се отвори нова учебна година во ЕМИС, која сеуште не е отворена. Процесот на отворање нова учебна година се извршува еднаш годишно од страна на ЕМИС администраторите.

По отворањето на новата 2011/2012 учебна година во ЕМИС, ќе бидете известени, по што ќе може да почнете со користење на Е-Дневникот.

Податоците од претходната година автоматски ќе се префрлат во новата учебна година, додека новите податоци (промена на класни раководители, нови наставници…), ќе биде потребно да се внесат во ЕМИС од страна на ЕМИС администаторите во училиштата.

Е-Дневникот ќе може да се користи во новата 2011/2012 по завршување на процесот за отварање на нова учебна година во ЕМИС, на кој во моментот работат администраторите од МОН, и кој очекуваме да заврши наскоро.