Општ опис

Електронски дневник (Е-Дневник) е проект на Министерството за Образование и Наука (МОН) кој има цел да ја подобри комуникацијата помеѓу наставниците и родителите, да овозможи брз и едноставен увид на информациите од дневникот од страна на наставниците во училиштето, да овозможи централизирани и брзи статистички анализи од МОН и останати државни институции итн.

Следете нѐ на FacebookАрхива


Соопштение

Објавено на 6 март, 2019 во Новости - Нема коментари

Почитувани,

Министерството за образование и наука по извршени консултации со наставниците во училиштата, како и со фирмата која обезбедува одржување на е-дневник,изврши увид во системот и техничките можности за сумарно внесување на изостаноците на учениците од првото полугодие и по однос на истото Ве известуваме дека изостаноците на учениците потребно е да ги внесувате од отпочнувањето на второто полугодие од учебната 2018/2019 година.

Со почит,

Министерството за образование и наука

Соопштение за наставниците за пополнување на анкета за учебници

Објавено на 15 септември, 2017 во Новости - Нема коментари

Почитувани настаници,

Анкетниот прашалник за наставните содржини на учебниците кој беше доставен до сите училишта со лозинка за секое училиште сега ви е достапен единствено преку најава на електронскиот дневник. Со кликање на линкот ќе можете директно да пристапите до прашалникот и да го пополните.

 

Процедура за одработување на часови во сабота

Објавено на 13 март, 2017 во Новости - Нема коментари

Почитувани наставници,

Ве известуваме дека доколку треба да одработувате часови во сабота, потребно е класните раководители во Е-Дневникот да направат поделба на тековниот распоред од датумот на учебната недела во која ќе имате работна сабота. Во новиот поделен распоред класните раководители треба да ги внесат дополнителните предмети во сабота (за денот за кој ќе се одржува настава), за да може да ги внесете одржаните часови во истата. Овој распоред треба да важи само за периодот во кој има работни саботи.

На пр. доколку треба да одработувате часови на 18.03.2017 (сабота), класните раководители треба да го поделат распоредот од 13.03.2017 и да направат промена на новиот поделен распоред со внес на соодветните предмети во сабота за денот кој се одработува. Доколку следната сабота не се одработува, класните раководители треба да направат нова поделба на новиот распоред од 20.03.2017 и во новиот поделен распоред од 20.03.2017 да ги отстранат предметите од сабота, со цел распоредот со одржани часови во сабота да трае само една учебна недела (13.03.2017 – 19.03.2017).

Во случај кога веќе имате одработено часови во сабота, откако класните раководители ќе направат соодветна поделба на распоредот, обратете се на мејл адресата [email protected] за да Ви бидат внесени предметите за сабота во новиот поделен распоред, за потоа да можете да ги внесете одржаните часови за тој ден.

На пр. доколку одржаната сабота Ви била на 04.03.2017 (сабота), класните раководители нека направат поделба на тековниот распоред со датум на поделба 27.02.2017. По испраќањето на мејл до горенаведената мејл адреса и добивање потврден одговор дека предметите се внесени во саботата од поделениот распоред, може да ги внесете часовите за 04.03.2017 (сабота). Доколку наредната сабота не се одработува, потребна е нова поделба на распоредот со датум 06.03.2017, со цел претходниот распоред да важи само за таа недела во која се одработувала саботата, односно за периодот 27.02.2017 – 05.03.2017.

Ако се одработуваат повеќе последователни саботи, новата поделба треба да биде од датумот од кој се продолжува со редовна настава со часови од понеделник до петок.

Со почит,
Тимот на Е-Дневник

Соопштение за сите наставници

Објавено на 26 јануари, 2017 во Новости - Нема коментари

Почитувани наставници,

Ве известуваме дека внесот на полугодишни оценки од завршните години за средно образование ќе биде оневозможен на 29.01.2017 (недела) на полноќ (23:59 часот).

Со почит,

Тимот на Е-Дневник

Соопштение за сите наставници за учебната 2016/2017 година

Објавено на 23 септември, 2016 во Новости - Нема коментари

Почитувани наставници,

Ве известуваме дека учебната 2016/2017 година и корисничките профили за истата се креирани. Најавете се на Е-Дневникот со корисничкото име и лозинка со кои сте се најавувале досега.

Доколку оваа учебна година сте наставник за прв пат, Ве молиме испратете ги следниве податоци: име, презиме, општина и училиште во кое предавате на мејл адресата [email protected]edu.mk за да Ви бидат креирани кориснички информации за најава во Е-Дневник системот.

Наставниците кои имаат промена на матично училиште нека се обратат на горенаведениот мејл за да им се овозможи пристап до Е-Дневникот со корисничките информации кои ги користеле во претходното матично училиште.

Со почит,

Тимот на Е-Дневник

Соопштение за сите наставници за учебната 2015/2016 година

Објавено на 8 октомври, 2015 во Новости - Нема коментари

Почитувани наставници,

Ве известуваме дека корисничките профили за учебната 2015/2016 година се креирани. Најавете се на Е-Дневникот со корисничкото име и лозинка со кои сте се најавувале досега.

Доколку оваа учебна година сте наставник за прв пат, Ве молиме испратете ги следниве податоци: име, презиме, општина и училиште во кое предавате на мејл адресата [email protected] за да Ви бидат креирани кориснички информации за најава во Е-Дневник системот.

Наставниците кои имаат промена на матично училиште нека се обратат на горенаведениот мејл за да им се овозможи пристап до Е-Дневникот со корисничките информации кои ги користеле во претходното матично училиште.

Со почит,
Тимот на Е-Дневник

Соопштение за сите наставници

Објавено на 23 септември, 2015 во Новости - Нема коментари

Почитувани наставници,

Ве известуваме дека внесувањето на оценки за учебната 2014/2015 година е повторно овозможено. Рокот за внес на оценки ќе биде заклучно со 14-ти Октомври (среда).

Со почит,
Тимот на Е-Дневник

Соопштение за сите класни раководители

Објавено на 4 јуни, 2015 во Новости - Нема коментари

Почитувани класни раководители,

Ве известуваме дека во страната Листа на ученици од вертикалното навигационо мени е имплементирана нова функционалност. Наставниците кои се класни раководители на паралелки со наставен јазикразличенод македонски (албански, турски,…) ќе имаат можност да го внесат името и презимето на ученикот и родителот и на(албански, турски,…) јазик.

Ве информираме дека веќе внесените податоци за име и презиме на ученикот и родителот во ЕМИС системот во Е-Дневникот се превземени во соодветното поле за внес на податоците на македонски јазик. Доколку податоците во ЕМИС се веќе внесени на албански/турски јазик тогаш класните раководители на паралелките ќе треба да направат промена на овие податоци такашто во колоната за македноски јазик ќе биде внесено името и презимето на македонски јазик, а во колоната за албански/турски јазик ќе бидат внесени податоците на албански/турски јазик.

lista_na_ucenici

Внесувањето на овие податоци и на македонски јазик и на наставниот јазик на ученикот ќе овозможат креирање на комплетно двојазично свидетелство за ученикот преку Е-Дневник системот.

 

Соопштение за сите класни раководители

Објавено на во Новости - Нема коментари

Почитувани класни раководители,

Ве известуваме дека на страната за внесување на родителите за учениците од Вашата паралелка – Родители се имплементирани две нови функционалности.

Првата функционалност е за испраќање на мејл известување до сите родители за кои имате внесено мејл адреса. Со притискање на копчето Испрати мејл до сите родители Вие можете да ги известите сите родители за следната родителска средба или друга активност истовремено.

Другата функционалност е можноста за внес на двајцата родители за секој ученик, такашто за секој родител може да се внесат неговите мејл адреса и телефонски број со што се овозможува и двајцата родители/старатели на ученикот да имаат можност за пристап до Е-Дневникот на ученикот преку сопствената мејл адреса и да добиваат СМС известувања на нивниот телефонски број.

Класниот раководител на паралелката откако ќе ги внесе податоците за првиот родител/старател за ученикот, може да ги внесе податоците и за вториот родител/старател со притискање на копчето Додади родител и пополнување на потребните податоци: име и презиме (задолжително) и телефонски број (опционално). Откако и вториот родител/старател на ученикот ќе биде внесен во системот, класниот може да ја внесе и неговата мејл адреса со притискање на копчето Промени во делот за внес на мејл адреса.

Сите податоци за двајцата родители име, презиме, мејл адреса, тел. број и јазик за смс известување може да бидат променети од класниот раководител во било кое време преку копчето Промени во соодветниот дел.

dvajca_roditeli

Соопштение за сите директори и инспектори

Објавено на во Новости - Нема коментари

Почитувани директори и инспектори,

Ве известуваме дека во Е-Дневник системот дополнително се имплементирани уште две нови страни кои овозможуваат едноставно следење на редовната работа на наставниците во Е-Дневникот. До новите страни Внесени оцени од наставник и Заведени часови од наставник директорите и инспекторите можат да пристапат преку табот Податоци од главното мени.

На страната Внесени оцени од наставник се прикажуваат сите оцени внесени во Е-Дневникот од страна на избраниот наставник, во сите паралелки во кои предава, за разгледуваната учебна година.

vneseni_oceni

На страната Заведени часови од наставник се прикажуваат сите часови заведени од страна на избраниот наставник во сите паралелки во кои предава за период од шест недели. Вие можете да ги прегледате внесените часови од наставникот за цела учебна година со притискање на копчињата Претходна и Следна недела.

zavedeni_casovi

Со имплементацијата на овие страни се олеснува следењето на работата на наставниците во Е-Дневникот од страна на директорите и инспекторите бидејќи се овозможува пристап до внесените податоци во сите паралелки за сите ученици, односно за повеќе учебни недели.

Исто така имплементирана е и страната Статистички преглед на изостаноци достапна за сите директори и инспектори преку табот Статистики од главното мени.

На оваа страна е прикажан бројот на изостаноци по паралелки, ученици и предмети со најмногу изостаноци на ниво на паралелка, како и бројот на изостаноци, ученици и предмети со најмногу изостаноци на ниво на училиште.

statistika_izostanoci1statistika_izostanoco2